Region Sjælland sender udviklingsstrategi i høring

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – »Vi håber, at alle med noget på hjerte vil deltage i debatten om regionens udvikling de kommende år. Vi skal have én strategi for hele regionen. Derfor er det helt afgørende, at alle bidrager med input og bæredygtige løsninger, så vi i fællesskab trækker regionen i den samme retning.«

En ny ambitiøs udviklingsstrategi for Region Sjælland er sendt i offentlig høring. Frem til den 21. oktober 2020 kan alle med interesse for den regionale udvikling give deres input til, hvordan vores region forbliver attraktiv. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Behov for nye initiativer og mærkbare forandringer

Der er behov for nye initiativer og mærkbare forandringer overalt i Region Sjælland, hvis regionen også i fremtiden skal være et attraktivt sted at bo, uddanne sig og arbejde. Det skal den kommende regionale udviklingsstrategi hjælpe til med.

Derfor inviterer Regionsrådet nu borgere, kommuner, virksomheder, institutioner og alle andre til at deltage i debatten om den regionale udvikling frem til 2024.

»Vi er ambitiøse om, hvordan vi omstiller vores fantastiske region til fremtiden. Vi vil udvikle tiltag, der styrker den grønne omstilling, de unges uddannelsesmuligheder og borgernes sundhed. Samtidig skal vi styrke den kollektive trafik, infrastrukturen og skabe attraktive levevilkår og oplevelser for borgerne i hele regionen,« siger Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland.

Vigtigt at alle bidrager med input til strategien

Den nye udviklingsstrategi lægger op til tætte partnerskaber og fælles indsatser. De skal samle offentlige og private aktører, borgere, videns- og uddannelsesinstitutioner og mange flere.

»Vi håber, at alle med noget på hjerte vil deltage i debatten om regionens udvikling de kommende år. Vi skal have én strategi for hele regionen. Derfor er det helt afgørende, at alle bidrager med input og bæredygtige løsninger, så vi i fællesskab trækker regionen i den samme retning,« siger Peter Jacobsen (DF), der er formand for Udvalget for Regional udvikling i Region Sjælland.

Strategien er udarbejdet i tæt samspil med regionens 17 kommuner, Erhvervshus Sjælland og andre centrale aktører. Den skal sikre, at der er sammenhæng i indsatserne og et fælles billede af de potentialer og udfordringer, der er for udviklingen af Region Sjælland.

På Region Sjællands hjemmeside kan man læse nærmere om udkastet til strategien og afgive høringssvar. Sidste frist for at afgive høringssvar er den 21. oktober 2020.

Læs mere på: regionsjaelland.dk/Udvikling/udviklingsstrategi.

Øverst: Regionshuset. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.