Regionen sender flere penge til sundhedsområdet

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – Region Sjælland sender til renoveringsprojekter, behandling med høreapparat, kræft, arbejdsmiljø og rekruttering. Desuden skal ubrugte midler til at købe udstyr, møbler og apparatur.

De indre og ydre rammer på både sygehuse, sundhedshuse og decentrale lægevagtskonsultationer i Region Sjælland står foran en modernisering, efter regionsrådet har bevilget mere end 100 millioner kroner til renoveringsprojekter. Samtidig er der penge på vej til flere andre formål. Det oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Fysiske rammer er afgørende for den gode oplevelse

Det er vigtigt, at der er gode, nære sundhedstilbud i Region Sjælland. Derfor vil Regionsrådet bruge 20 millioner kroner til indendørs og udendørs forbedringer af fysiske rammer på både sundhedshuse, lægevagtskonsultationer og om muligt til udbudsklinikker og privatpraktiserende læger.

Samtidig er politikerne i Region Sjælland enige om at afsætte 80,8 millioner kroner til forbedringer på sygehusene – særligt renovering og vedligeholdelse med henblik på klimaforbedringer og energibesparelser. Penge skal blandt andet gå til udskiftning af vinduer og renovering af tag for at opnå bedre isolation.

»Vi prioriterer først og fremmest at få udredt og behandlet borgerne i Region Sjælland, når de har behov for det, men de fysiske rammer er afgørende for den gode oplevelse, man får på for eksempel vores sygehuse, sundhedshuse og lægevagtskonsultationer, og derfor er jeg glad for, at vi er enige om at opprioritere rammerne,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen og fortsætter:

»Vi ønsker at styrke de fysiske rammer på både det helt nære og de mere specialiserede sundhedstilbud. Denne investering er et godt supplement til de byggeprojekter, der i forvejen er i gang i Region Sjælland såsom det nye Sjællands Universitetshospital i Køge, en styrkelse af Holbæk Sygehus og udbygningen af Nykøbing F. Sygehus.«

Borgere skal vente kortere tid på høreapparat

Investeringerne kommer i forlængelse af, at regionen i år bruger færre penge end ventet. I alt er der lige nu et forventet mindreforbrug på 171 millioner kroner, som kan benyttes til andre formål.

Regionsrådet har i samme forbindelse afsat to millioner kroner til behandling af borgere med ukompliceret høretab. Det skal sikre, at de berørte borgere maksimalt skal vente fire uger med at få høreapparatbehandling.

»Det er i høj grad livsforbedrende at få hurtig behandling, hvis man lider af høretab. I forvejen er der i år afsat ekstra penge til at udrede og behandle borgere, der for eksempel skal bruge et høreapparat, og vi afsætter nu ekstra penge til at få nedbragt ventetiden,« siger Heino Knudsen.

Fokus på kræftområdet, arbejdsmiljø og rekruttering

Politikerne er enige om at afsætte 10 millioner kroner til kræft- og hjerteområdet. Formålet er at sikre hurtig undersøgelse og behandling samt bedre målopfyldelse af kræftpakker – herunder opfølgning på den netop vedtagne 8-punktsplan på kræftområdet.

Læs også: Regionsrådet vedtager 8-punktsplan for kræftområdet.

Der er også sat midler af til styrkelse af arbejdsmiljø, fokus på rekruttering og øvrige initiativer, der forbedrer patientoplevelsen. Ligesom den hastigt stigende gruppe el-bilsejere bliver tilgodeset. Regionsrådet bevilger 10 millioner kroner til flere el-ladestandere ved for eksempel sygehusene i Region Sjælland.

Derudover skal de ubrugte midler bruges på at købe udstyr, møbler og apparatur, som skal gøre det lettere for klinisk personale at tage sig bedst muligt af patienterne.

På regionsrådsmødet blev politikerne desuden enige om at sætte 100 millioner kroner af til at nedbringe ventelister. Da denne udgift primært kan relateres til COVID-19, forventer Region Sjælland at få fuld refusion fra staten.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.