Regionen skal hænge bedre sammen – også trafikalt

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).

Zand.News – »Ministeren var meget positiv over for den sjællandske musketer-ed om at stå sammen om vores ønsker til ny infrastruktur,« siger regionsformanden.

Region Sjællands regionale og kommunale formandskab var på besøg hos den nye transportminister Benny Engelbrecht (S) for at drøfte behovet for en god infrastruktur. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Minister var positiv over for den sjællandske musketer-ed

Regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen (S), KKR Sjællands formand og borgmester i Solrød Niels Hörup (V) og næstformand i KKR Sjælland og borgmester i Lejre Carsten Rasmussen (S) var den 28. august 2019 på besøg hos transportminister Benny Engelbrecht (S).

De 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet i Region Sjælland er enige om at fremme tre vejprojekter i prioriteret rækkefølge: 1) Færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen helt frem til Kalundborg, 2) motorvej mellem Næsted og Rønnede, og 3) den resterende tværforbindelse Næstved-Kalundborg. Det fremgår også af deres fælles trafikudspil “Sjælland baner vejen frem”.

Formålet med mødet var at fortælle ministeren, at man står last og brast omkring en fælles prioritering af nye infrastrukturprojekter på Sjælland. Og det er vigtigt, fordi meget peger på, at der inden længe igangsættes forhandlinger om en ny, stor infrastrukturaftale.

»Man må sige, at vi blev taget godt imod,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen og fortsætter:

»Ministeren var meget positiv over for den sjællandske musketer-ed om at stå sammen om vores ønsker til ny infrastruktur. Og når man tænker på, at der snart skal indgås en stor aftale om nye trafikprojekter, så er det jo godt at høre.«

Tre topprioriteter inden for bil og motorvej på Sjælland

»Vi har jo tre topprioriteter. Den første er, at vi får færdiggjort motorvejen til Kalundborg, som er Danmarks største erhvervsområde. Det er på høje tid at få den bygget, og den har egentlig været aftalt et par gange. Der bør spaden snart gå i jorden,« siger borgmesteren i Solrød, Niels Hörup.

Den anden prioritet er at etablere første etape af den sjællandske tværforbindelse – fra Rønnede til Næstved. Næstved er en stor by – og den største uden en motorvejsforbindelse. Den tredje prioritet er at bygge resten af den sjællandske tværforbindelse fra Næstved over Slagelse til Kalundborg.

»Vi har efter mødet i dag klare forventninger om, at projekterne kommer med i en kommende infrastrukturaftale. Men erfaringen siger dog, at vi skal vente med at åbne champagnen til anlægsbevillingen er givet. Derfor fastholder vi også vores fælles pres på minister og ordførere,« forklare Niels Hörup videre.

Ikke glemt idéen om at gøre den kollektive trafik attraktiv

»Vi var jo meget begejstrede, da Togfonden arbejdede med det, vi kalder “Den sjællandske timemodel”. Det vil sige, at vi skal have transporttider på under en time fra Falster og Kalundborg til København. Vi har bestemt ikke glemt idéen som en måde at gøre det mere attraktivt at bruge den kollektive trafik,« siger borgmester i Lejre, Carsten Rasmussen, og fortsætter:

»På samme måde ønsker vi også, at vi får etableret flere Parker&Rejs-anlæg. Så kan man let stille bilen på en station og tage toget ind mod byen. Behovet er stort med de mange pendlere, der bor i regionen – og vi oplever jo markant nettotilflytning i flere kommuner.«

Afgørende for sammenhængen mellem Sjælland og Europa

Femern-forbindelsen blev også drøftet på mødet. Tunnelen bliver afgørende for sammenhængen mellem Danmark og resten af Europa – og ikke mindst har den store grønne potentialer.

»Vi var rørende enige om, at vi mangler at udnytte det grønne potentiale i Femern-forbindelsen. Muligheden for at læsse gods fra bil til bane vil betyde færre lastbiler og mindre CO2 gennem Sjælland og øerne,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Jeg fik en fornemmelse af, at ministeren virkelig prioriterede Femern-forbindelsen. Det er jeg glad for. Den type opmærksomhed har vi brug for, så vi kan få det bedst mulige udbytte af forbindelsen til gavn for hele vores region.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Alexandra GL1 / iStock). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.