Seks brystkræftspecialer er nu samlet i Roskilde

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – »Med flytningen af Brystkirurgisk Afdeling er vi et vigtigt skridt videre i den politiske 7-punktsplan frem mod at sikre regionens kvinder gode patientforløb af høj faglig kvalitet fra første undersøgelse til afsluttet behandling,« siger regionsformanden.

Brystkirurgien er nu rykket fra Ringsted til Roskilde. Dermed er alle seks specialer omkring behandlingen af brystkræft i Region Sjælland samlet under et hospital. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Skal sikre gode patientforløb af høj faglig kvalitet

Samlingen er en del af den politiske 7-punktsplan efter sagen om mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus.

Det var store flyttedag i weekenden for Brystkirurgisk Afdeling på Ringsted Sygehus, og den nye afdeling på Sjællands Universitetshospital er klar og modtager patienterne i Roskilde.

Det betyder samtidig, at alle seks specialer omkring behandlingen af kvinder med brystkræft nu er samlet organisatorisk på ét hospital i regionen.

»Med flytningen af Brystkirurgisk Afdeling er vi et vigtigt skridt videre i den politiske 7-punktsplan frem mod at sikre regionens kvinder gode patientforløb af høj faglig kvalitet fra første undersøgelse til afsluttet behandling,« siger regionsformand Heino Knudsen (S) i Region Sjælland.

Kemo- og stråleterapi foregår fortsat i Næstved

Specialerne, der er samlet i Roskilde, er radiologi, patologi, brystkirurgi, plastikkirurgi, klinisk genetik og onkologi.

Kvinderne skal dog stadig til kemo- og stråleterapi i Næstved, hvor Onkologisk Afdeling (kræftafdelingen) på Sjællands Universitetshospital har mange af sine aktiviteter.

Tidligere i år flyttede brystradiologien fra Ringsted Sygehus til Sjællands Universitetshospital i Roskilde, og nu er kirurgien flyttet med.

»Det er rigtigt godt for kvinderne, at vi nu har fået bragt faglighederne sammen under ét hospital i regionen. Vores ønske er – og det arbejder vi meget stærkt på – at kvinderne skal opleve et koordineret, veltilrettelagt og helhedsorienteret forløb, hvor behandlingerne er i top, og hvor de ikke skal opleve unødig ventetid,« siger lægefaglig vicedirektør Jesper Gyllenborg, Sjællands Universitetshospital.

Brystkirurgisk Afdeling opererer i gennemsnit cirka 30 patienter om ugen, hvoraf 20-25 operationer er kræftoperationer.

Det var brystradiologien på Ringsted Sygehus, der var omdrejningspunktet for sagen om de mangelfulde brystundersøgelser fra 2013 til 2017. Efter flytningen til Sjællands Universitetshospital i Roskilde er det specialefaglige ansvar placeret hos den ledende overlæge på Billeddiagnostisk Afdeling.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.