Succes med flere faggrupper til opgaveløsning

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden).

Zand.News – »COVID-19 har vist, at fleksibel brug af faggrupper er rigtig. Den har understreget, at regionsrådets ambitioner om en udbredt og fleksibel brug af flere faggrupper er det rigtige for sundhedsvæsnet,« lyder det fra regionsrådet.

En treårig indsats i Region Sjælland, hvor der har været fokus på, at der skal flere faggrupper med i opgaveløsningen, har givet bedre kompetencekapacitet. Det skriver regionen i en meddelelse.

Regionen vil styrke det faglige tværgående samarbejde

Da regionsrådet for to år siden besluttede at sætte fokus på, at Region Sjælland får de rigtige kompetencer nu og i fremtiden, var det blandt andet for at styrke det faglige tværgående samarbejde for at få bedre behandling, omsorg og pleje til borgerne i Region Sjælland.

Det har man gjort via indsatsen “Brug af flere faggrupper”, hvor man har arbejdet målrettet med at identificere og udvikle de kompetencer, der allerede findes i virksomheden.

Det har man for eksempel gjort ved at inddrage terapeuter og farmakonomer i en daglig opgaveløsning og dermed forløse sygeplejefaglige kompetencer til sygeplejefaglige opgaver.

Kompetencer bliver udviklet ved at tænke anderledes

For at borgerne i Region Sjælland kan få den bedste behandling, omsorg og pleje, skal man have de rigtige rammer og vilkår, så dygtige medarbejdere kan bruge og udvikle de nødvendige kompetencer.

Den politiske opmærksomhed på potentialet i at tænke anderledes og fleksibelt, når det kommer til brug af faggrupper, har resulteret i en lang række konkrete tiltag på sygehusene og i Psykiatrien.

Man har brugt fagligheder på nye måder, ikke for at opløse faggrænser, men for at være med til at forløse og udvikle kompetencer, der har manglet.

Samtidig har man indsamlet de mange gode eksempler for at inspirere og dele viden på tværs af sygehusene og psykiatrien.

Fleksibel brug af flere faggrupper er med i budget 2021

Arbejdet slutter ikke her. Det politiske engagement betyder, at man også i budget 2021 har sat fleksibel brug af flere faggrupper på dagsordenen.

»Regionens medarbejdere og ledere har gjort en stor og kreativ indsats, også i en situation, hvor der er mangel på visse faggrupper i sundhedsvæsenet,« siger udvalgsformand Gitte Simoni (DF) og fortsætter:

»De finder nye veje og innovative løsninger, der betyder, at vores dygtige medarbejdere får plads til at bruge det, de kan. Og det er til gavn for både borgere og patienter, men også medarbejderne. Vi har oplevet, at de udvikler sig og blomstrer inden for deres fagligheder, når de er en del af indsatsen med brugen af flere faggrupper i opgaveløsningen.«

Indsatsen viser også, at der kan være forhold, som man skal arbejde med for at lykkes. Det kan eksempelvis dreje sig om organisatoriske, kulturelle eller strukturelle udfordringer, der står i vejen for at komme i gang.

Derfor sætter man mange tiltag i gang, der fjerne det, der står i vejen, når man for eksempel skal tænke nye faglighed ind i nye områder, samarbejder og processer.

Fleksibel brug af faggrupper var afgørende under corona

Da COVID-19 ramte regionen var det med akutte krav og et voldsomt pres på sundhedsvæsnet. Pandemien viste, at fleksibel brug af flere faggrupper var afgørende for den fantastiske indsats, der blev leveret.

Man formåede at hjælpe hinanden og tage over for faggrupper, der var brug for i akutte sammenhænge. Og det skete på en måde, der viste potentialet af indsatsen “Brug af flere faggrupper”.

»COVID-19 har vist, at fleksibel brug af faggrupper er rigtig. Den har understreget, at regionsrådets ambitioner om en udbredt og fleksibel brug af flere faggrupper er det rigtige for sundhedsvæsnet. Men også for regionens medarbejdere, der oplever det som motiverende og som en faglig udviklingsmulighed,« siger Gitte Simoni.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.