Tilfredshed med vagtcentraler og ambulancetjenester

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News ─ 96 procent af danskerne er tilfredse med regionernes vagtcentraler og ambulancetjenester, men der er stadig brug for at forbedre overgangen fra ambulance til hospital.

En ny brugerundersøgelse fra regionerne tager pulsen på, hvordan patienter på tværs af landet oplever det akutte forløb, når de ringer 1-1-2 og får hjælp med ambulancen.

Tilfredsheden er meget høj, og regionerne har fået ny viden til at skabe endnu bedre patientforløb. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Patienternes perspektiv på den akutte hjælp

Svarene viser, at patienterne i høj grad oplever at blive mødt med respekt af ambulancepersonalet og føler sig trygge ved deres håndtering af situationen.

Desuden er patienterne meget tilfredse med hjælpen fra regionernes vagtcentraler, hvor de oplever, at den sundhedsfaglige medarbejder er imødekommende og forstår, hvorfor de ringer 1-1-2.

96 procent svarer således “godt” eller “meget godt” til deres samlede indtryk af forløbet, og kun 4 procent svarer “dårligt” eller “meget dårligt”. Undersøgelsen viser også, at der ikke er væsentlige forskelle på patienternes samlede oplevelse af tilfredshed på tværs af regionerne.

En del borgere har tilføjet kommentarer. Mange går på medarbejderne, der omtales som professionelle, tryghedsskabende, respektfulde, beroligende og så videre.

»Kontakten i telefonen var meget imødekommende og elskværdig. Hun fortjener en medalje!« skriver én, mens en anden skriver:

»Jeg følte mig tryg og rolig i ambulancen. På grund af min ene arm var lammet, ringede en af ambulancefolkene til min søn og fortalte, hvad der skete med mig undervejs. Det var meget flot gjort samtidig med, at han behandlede mig, og fordi han tog det så roligt, så var jeg også mere tryg.«

Regionernes præhospitale akutberedskaber har ansvaret for hjælpen fra en akut syg eller tilskadekommen borger ringer 1-1-2 og til vedkommende overleveres til hospitalet eller er færdigbehandlet på stedet.

Det glæder formanden for Udvalget for Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland, Trine Birk Andersen (S), at patienterne er tilfredse og trygge ved akuthjælpen.

»Resultaterne vidner om, at vi gør et godt stykke arbejde i at sikre borgernes tryghed på det præhospitale område. Undersøgelsen af patienternes oplevelse af den præhospitale indsats er vigtig i det fortsatte arbejde med at udvikle og styrke kvaliteten af akuthjælpen i regionen,« siger Trine Birk Andersen.

Ny viden skal forbedre overgangen til hospitalet

Undersøgelsen viser lidt lavere tilfredshed ved spørgsmål om, hvorvidt patienterne oplevede at blive modtaget uden ventetid på hospitalet, og om de oplevede, at hospitalspersonalet havde fået besked om, hvorfor de kom.

Hver region har en AMK-vagtcentral, hvor alle opkald visiteres på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering. AMK-vagtcentralen har overblikket over behovet for akut hjælp og sender hjælp med blandt andet ambulancer, akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikoptere.

Præhospital direktør i Region Sjælland, Benny Jørgensen, glæder sig til at bruge den nye viden til at skabe endnu bedre patientforløb.

»Regionerne ser frem til at bruge den nye viden om patienternes oplevelser til at forbedre kvalitet og sammenhæng i det akutte patientforløb,« siger Benny Jørgensen og fortsætter:

»Undersøgelsen tyder for eksempel på, at der er brug for at se på overgangen til hospitalet. Det er en kendt udfordring, og vi arbejder allerede med at styrke kommunikationen fra ambulance til hospital. Patienternes svar understreger, at vi bør sætte ekstra fokus på denne indsats.«

Læs også: Hurtig udrykning til borgere i Region Sjælland.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Niels Åge Skovbo (Region Sjælland)). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.