Region Sjælland går til trin 1 i corona-beredskabet

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – Region Sjælland har ligget på kanten af at gå til trin 1 i corona-beredskabsniveau i et stykke tid, men et smitteudbrud har ramt 14 medarbejdere og 12 patienter. Nu går regionen til trin 1, og det betyder, at regionen udskyder lidt under 30 planlagte operationer.

På grund af et stigende antal indlagte med COVID-19 går Region Sjælland fra trin 0 til trin 1 i beredskabet.

Det betyder, at regionen begynder at udskyde nogle planlagte operationer på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital. Alle akutte patienter og øvrig planlagt aktivitet fortsætter uændret. Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Udskyder 30 planlagte operationer på Ortopædkirurgisk

Den seneste tid har Region Sjælland ligget lige på kanten af at gå til trin 1 i beredskabsniveau. Ved skridtet fra trin 0 til 1 begynder håndtering af corona-patienter at have indvirkning på nogle planlagte operationer for andre patientgrupper.

Konkret betyder det, at regionen fra næste uge og frem til nytår udskyder under 30 planlagte operationer på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge. Det skaber flere sengepladser og mere personale til at tage sig af pleje og behandling af corona-patienterne.

»Vi har hele tiden fokus på at opretholde så normal en hverdag og drift som muligt af hensyn til patienter og personale,« siger Leif Panduro Jensen, der er koncerndirektør i Region Sjælland, og fortsætter:

»Udskydelsen af nogle operationer er en nødvendighed og helt i tråd med vores beredskabsplan, simpelthen for at vi kan sikre de fornødne sengepladser og personale til at pleje, observere og behandle det stigende antal indlagte COVID-19-patienter.«

Der er kun tale om udskydelse af planlagte operationer på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge. De berørte patienter blev kontaktet i går med besked om, at de bliver ringet op inden jul med en nærmere afklaring af deres videre forløb.

Alle akutte patienter og øvrig planlagt aktivitet på regionens sygehuse fortsætter foreløbig uændret.

Smitteudbrud har ramt 14 medarbejdere og 12 patienter

Antallet af indlagte har ligget stabilt den sidste uges tid, men med et smitteudbrud, som har ramt 14 medarbejdere og 12 patienter på Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, har regionen nu behov for flere pladser til COVID-19.

»De smittede patienter overflyttes gradvist til et COVID-afsnit, efterhånden som sengepladserne etableres,« siger Jesper Gyllenborg, der er vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, og fortsætter:

»Det er en del af vores beredskabsplan, at et afsnit på Ortopædkirurgisk Afdeling nu bliver til et COVID-afsnit. Derfor er personalet også klar og uddannet til at håndtere patienterne med COVID-19 i samarbejde med Medicinsk Afdeling og Intensivafdeling, der er eksperterne.«

De fleste af de 12 smittede patienter på Hæmatologisk Afdeling har ingen symptomer, mens nogle enkelte har milde eller moderate symptomer. Inklusive dem havde Region Sjælland fredag morgen 44 indlagte patienter med COVID-19 hvoraf seks patienter er indlagt på intensiv.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.