Regionen: Solidt løft til sygehuse og Psykiatri

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – Der er afsat ekstra 175 millioner kroner til sygehusene og Psykiatrien i Region Sjællands budget på i alt 20,3 milliarder kroner.

Et bredt flertal i Regionsrådet har i dag vedtaget Region Sjællands budget for 2020 på i alt 20,3 milliarder kroner. Aftalen tilfører sygehusene og Psykiatrien ekstra 175 millioner kroner. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Ekstra 175 millioner kommer patienterne til gode

Med bred opbakning fra syv ud af otte partier har Regionsrådet vedtaget næste år budget. Kun Enhedslisten står uden for budgettet.

Der er afsat ekstra 175 millioner kroner til sygehusene og Psykiatrien i Region Sjælland. Det vil komme patienter og borgere til gode med en lang række forbedringer og indsatser, skriver regionen.

Det gælder blandt andet kortere ventetid på høreapparater, styrket kapacitet for behandlinger af dialysepatienter samt et nyt højt specialiseret behandlingstilbud, der kan redde flere patienter med blodprop i hjernen.

Budgettet for 2020 sikrer også, at ventetider på fertilitetsområdet bliver bragt ned. Samtidig styrkes indsatsen for patienter med genoptræning efter hjerneskade, og på det radiologiske område skal der sættes ind mod lange ventetider på resultater af røntgen og scanninger.

Budgettet for 2020 skaber stabile og robuste rammer

Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) fastslår, at der med budgettet for 2020 er skabt stabile og robuste rammer for Region Sjællands drift næste år.

»Regionsrådet i Region Sjælland vedtog sidste år en økonomisk plan for resten af valgperioden for at få styr på økonomien. Planen er slået positivt igennem og giver nu økonomisk råderum til nye initiativer,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Vi har nu i Region Sjælland en økonomi i balance. Regionsrådet sikrer med næste års budget et stort og vigtigt løft af vores sundhedsvæsen, som kommer til at kunne mærkes af både patienter og medarbejdere.«

Med budgettet sættes der også penge af til en omstilling mod et mere nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle borgere i Region Sjælland.

»Vi skal ganske enkelt i fremtiden kunne løse flere sundhedsopgaver tættere på borgerne og i borgernes eget hjem,« siger Heino Knudsen.

E-hospitalet bliver et valgfrit tilbud til patienterne

I omstillingen mod et nært og specialiseret sundhedsvæsen arbejder Region Sjælland med at etablere Danmarks første E-hospital, hvor borgere via E-hospitalets call-centerfunktion vil kunne sidde derhjemme og klare digitale målinger og dialog med lægen selv.

Alt sammen i stedet for at skulle køre til et af regionens sygehuse. Der vil være tale om et tilbud til borgerne, og E-hospitalet bliver således en mulighed patienterne kan vælge til.

I budgettet afsættes 29 millioner kroner til drift af E-hospitalets call-centerfunktion, etablering af to nærklinikker og samarbejde med kommunerne om de svageste ældre og geriatriske patienter.

Regionen skal være en mere attraktiv arbejdsplads

En anden hjørnesten i budgettet er udviklingen af et godt arbejdsmiljø. Sygehusene og psykiatri får 30 millioner kroner til indsatser, der kan understøtte fastholdelse og gøre det attraktivt for medarbejderne at blive i deres job. Det gælder blandt andet kompetenceudvikling og en forstærket arbejdsmiljøindsats.

»Medarbejderne i Region Sjælland leverer hver dag en stor og meget kompetent indsats for, at borgerne oplever god kvalitet og føler sig trygge i behandlingerne,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Region Sjælland skal være en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne, og det kræver i høj grad, at vi hele tiden har fokus på et godt arbejdsmiljø.«

Otte millioner kroner afsættes til grønne initiativer

Med budget 2020 sætter Region Sjælland også mere kraft bag den grønne omstilling til gavn for miljøet og klimaet i regionen.

I alt otte millioner kroner afsættes til grønne initiativer med fokus på at reducere klimabelastningen fra det plastic, som anvendes i regionen.

»Vi skal bidrage til en mere bæredygtig region, når det gælder nedbringelse af råstofforbruget gennem mere genanvendelse,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Regionerne spiller allerede en stor og vigtig rolle, når det gælder beskyttelsen af vores grundvand, og vi tager gerne en større del af ansvaret for at få en bedre beskyttelse og forvaltning af det grundvand, der også i fremtiden skal give os drikkevand i verdensklasse.«

Flertallet i Regionsrådet bag budgettet for 2020 består af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance. Enhedslisten har ikke tilsluttet sig budgettet.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.