Vejen mod Tyskland og Europa ligger åben

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden).

Zand.News – »Det er helt afgørende, at vi kapitaliserer på den enorme investering på alle tænkelige måder både i byggefasen efterfølgende. Derfor er det da helt naturligt, at vi både nationalt og på tværs af Femern Bælt sætter vores fælles fremtid på dagsordenen,« lyder det fra regionsformanden.

Med dagens afgørelse fra den tyske forbundsdomstol i Leipzig ligger vejen for den faste Femern-forbindelse åben. Byggeriet af den faste forbindelse over Femern Bælt fortsætter og kan dermed stå klar i 2029. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Regionsrådsformand efterlyser øget engagement fra regeringen

Fokus skal rettes mod at skabe udvikling og vækst for at indfri de mange muligheder, som et projekt til 56 milliarder giver i både byggefasen og på den lange bane. Regionsrådsformand Heino Knudsen efterlyser et øget engagement fra regeringen.

Det står klart, at vi i 2029 kan forvente at krydse Femern Bælt på 7-10 minutter i tog eller bil. Den tyske delstat Slesvig-Holsten gav allerede i december 2018 sin godkendelse af projektet.

Myndighedsgodkendelsen er efterfølgende blevet indklaget for den tyske Forbundsforvaltningsdomstol i Leipzig, og det er denne proces, der nu er afsluttet.

»Jeg glæder mig over, at vi nu kan sætte turbo på de strukturer, der skal knytte den dansk-tyske geografi tættere sammen og skabe en ny Femernregion frem mod 2029, hvor vores geografi bliver direkte landfast med Tyskland,« udtaler regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Håber på vækst og udvikling på tværs af Femern Bælt

Øresundsforbindelsen har knyttet den dansk-svenske geografi tæt sammen og har været en vigtig faktor i at skabe vækst og udvikling på tværs af Øresundsregionen. Man kunne drømme om, at nærheden til Tyskland fik den samme betydning for Region Sjælland.

Erfaringerne fra Øresundsforbindelsen og Eurotunnel fra Dover til Calais har vist, at der er behov for at skabe en fokuseret erhvervsudvikling og en stærk integration på tværs af grænsen. Skal det lykkes, er der behov for, at alle gode kræfter arbejder sammen.

Derfor efterlyser regionsrådsformand Heino Knudsen initiativer fra den danske Regering for at sikre en stærk erhvervsudvikling omkring Femern-forbindelsen.

»Sagt lidt polemisk: Nu bygger vi Femern-tunnelen. Men hvad skal vi have ud af den? Der investeres 56 milliarder i Femern-projektet, og det er helt afgørende, at vi kapitaliserer på den enorme investering på alle tænkelige måder både i byggefasen efterfølgende. Derfor er det da helt naturligt, at vi både nationalt og på tværs af Femern Bælt sætter vores fælles fremtid på dagsordenen,« afslutter Heino Knudsen.

Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig var sidste retsinstans

»Vi er tilfredse med, at der nu er skabt klarhed om den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet. Det er en historisk milepæl, som er nået,« udtaler adm. direktør Claus F. Baunkjær, Femern A/S, i en anden pressemeddelelse og fortsætter:

»Byggeriet af Femern-tunnelen er i gang på dansk side. Nu kan vi også komme i gang på tysk side. Vi vil gerne sige tak til vores tyske og danske samarbejdspartnere for deres indsats.«

Forbundsforvaltningsdomstolen i Leipzig er den sidste retsinstans for klager over den tyske myndighedsgodkendelse af den faste Femern Bælt-forbindelse.

Femern A/S har i byggeriets tidsplan og afsatte ressourcer taget højde for domstolsprocessen, således anlægsfasen kan starte senere på tyske side uden at forsinke snoreklippet for forbindelsen i 2029.

På dansk side blev Femern-forbindelsen godkendt med anlægsloven i maj 2015. I april måned 2020 besluttede Folketingets forligskreds bag Femern Bælt-forbindelsen at igangsætte anlægsarbejdet på dansk side. Med den beslutning blev halvdelen af den samlede kontraktsum på 56 milliarder kroner udmøntet.

Øverst: Femern Bælt. (Foto: Sund & Bælt). PM/rk.

This article is published by Zand.News. Copyright © Zand Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.